Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hygienlokaler

Miljö- och byggenheten har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Vissa hygienverksamheter måste dessutom anmälas innan de får starta. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte. Tänk på att lämna in anmälan i god
tid, senast sex veckor innan du planerar att starta.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Bassängbad
 • Solarium
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Fotvård

Vid anmälan tas en anmälningsavgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan att anmäla kan det leda till miljösanktionsavgift. Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet. Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av miljö- och byggenhetens tillsyn. Det är därför viktigt att man meddelar kommunen om man startar eller övertar en sådan verksamhet.

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt:

 • Hårvård
 • Rakning
 • Skönhetsbehandling  och hudvård
 • Handvård/nagelvård och fotvård
 • Massage
 • Naprapati  och kiropraktik
 • Laserbehandling
 • Egenkontroll

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att själv kontrollera verksamheten genom så kallad egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra problem för hälsan. Egenkontrollen ska vara skriftlig och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas endast av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Detta innebär att man måste ha en fungerande egenkontroll med rutiner för till exempel städning, hygien och underhåll av lokaler. Egenkontrollen behöver dock inte vara skriftlig.