Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elektroniska cigaretter

Under 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. I Osby kommun är det miljö- och byggenheten som har tillsynsansvaret gentemot denna lagstiftning.

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste detta anmälas till miljö- och byggenheten innan försäljningen påbörjas. Till anmälan ska det skickas in en kopia på upprättat egenkontrollprogram som visar att verksamheten utövar särskild kontroll över försäljningen.

I samband med att miljö- och byggenheten handlägger anmälan görs även tillsyn av egenkontrollprogrammet. För denna tillsyn debiteras ni en avgift beroende på hur lång tid som lagts ned på kontrollen. Sedan kommer ett föranmält besök göras i verksamheten. Detta kommer sedan göras regelbundet. Besöken görs ofta oanmälda, men kan även bokas i förväg. För den tillsyn som utförs betalar verksamheten en timavgift, hur stor avgiften blir beror på vilken tid miljö- och byggenheten lagt i ärendet. Om det noteras allvarliga brister i verksamheten vid ordinarie kontroll debiteras även dessa. Likaså tas en avgift ut om det kommer in klagomål som miljö- och byggenheten anser är befogade.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.