Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygglovstaxa

Kommunfullmäktige i Osby beslutade på sammanträdet den 20 juni 2011 om taxan. Taxan ändrades 2019-12-31.

Enligt denna taxa betalas avgift för

  • ärenden om bygglov och förhandsbesked.
  • ärenden som kommer av en anmälan.
  • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.
  • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag.

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Taxefrågor besvaras av byggnadsinspektören, Göran Nyberg eller John Luftberg.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.