Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygglovstaxa

Kommunfullmäktige i Osby beslutade på sammanträdet den 20 juni 2011 om taxan. Taxan reviderades 2017-12-31.

Enligt denna taxa erläggs avgift för

  • ärenden angående bygglov och förhandsbesked
  • ärenden föranledda av anmälan
  • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
  • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Taxefrågor besvaras av byggnadsinspektören, Knud Nielsen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.