Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). På ÖGRABS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om abbonnemang för sophämtning, återvinningscentralsrer med mera.

Renhållningsordning för Osby kommun

För Osby och Östra Göinge kommuner har en gemensam renhållningsordning med föreskrifter arbetats fram. I denna regleras ansvaret både för kommunen vad avser hantering och borttransport av hushållsavfall och för kommuninnevånarna vad avser skyldighet att lämna avfall. För Osby antog kommunfullmäktige dessa föreskrifter den 19 september 2016. De började gälla från och med 1 november 2016, med undantag för slamtömning av enskilda avlopp som träde i kraft den 1 januari 2017.

Undantag/Dispens från renhållningsordningens föreskrifter

Dispens från de lokala renhållningsföreskrifterna kan sökas hos tillsyns- och tillståndsnämnden i vissa fall, till exempel

  • Förlängt hämtningsintervall
  • Gemensam behållare för hushållsavfall
  • Uppehåll i hämtning

Om man vill kompostera sitt matavfall eller avfall från mulltoa och latrin ska man anmäla detta.

Blanketter hittar du i Blankettarkivet under rubriken Miljö-och hälsoskydd.

Observera att även om du beviljas dispens tar renhållningsbolaget ut en grundavgift, återfinns i Avfallstaxan, som du hittar under rubriken Dokument på denna sida.

Handläggningsavgift

För hantering av dispensansökningar tas en avgift ut enligt fastställd taxa

Prövning

Undantag från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering: 830 kronor.

Förlängning av befintlig dispens beviljad av tillsyns- och tillståndsnämnden: 415 kronor.

Sopsortering

Avfall ska enligt lag källsorteras i olika materialslag för att sedan återanvändas eller återvinnas.

Har du frågor, kontakta Östra Göinge Renhållningsbolags kundtjänst: tel: 044-790 59 90.

Öppettider: 09:00-15.00, mån-fre.

e-post: info@ograb.se