Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Startdatum 22 mars - distans

Sista ansökningsdatum: 21 februari

Kursernas start- och slutdatum: 2021-03-22- 2021-05-28 (10 veckor, 50% studietakt).

Observera att detta endast är en ansökan. Du kommer att få ett antagningsbesked via e-post efter sista ansökningsdag med bland annat information om den obligatoriska registreringen.

Genom en individuell studieplan kan studierna kombineras med andra kurser eller arbete. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information och för att få ut en kopia på din individuella studieplan.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE SVENSKA SOM ANDRASPRÅK som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE SVENSKA SOM ANDRASPRÅK som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE SVENSKA som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE SVENSKA som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE ENGELSKA som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE ENGELSKA som du vill läsaVälj den kurs i GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK som du vill läsa
Välj den kurs i GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK som du vill läsa

Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterTidigare slutförd utbildning * (obligatorisk)
Tidigare slutförd utbildning

Nuvarande sysselsättning * (obligatorisk)
Nuvarande sysselsättning

Syfte med studierna/studiemål * (obligatorisk)
Syfte med studierna/studiemål
Hur planerar du finansiera dina studier? * (obligatorisk)
Hur planerar du finansiera dina studier?
Har du varit i kontakt med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare?  * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare?
Hantering av personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna registrera dig och erbjuda den utbildning du ansökt till, och uppgifterna ovan kommer att bevaras fram till dess ärendet är avslutat. Informationen samlas in av Osby Lärcenter och det är nämnden Utbildning och arbete som är personuppgiftsansvarig. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när du så önskar. För att återkalla ditt samtycke var vänlig kontakta Osby kommuns Dataskyddssamordnare via e-post dataskydd@osby.se. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dock påverkar det lagligheten av behandlingen efter samtyckets återkallning. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller för att begära rättelse. Du kan även kontakta oss för en överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@osby.se. Du har också rätten till klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.