Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Ansökan

Nedan kan du söka fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Om du vill söka våra yrkesutbildningar (barnskötare, svetsare och vård och omsorg) behöver du gå till respektive utbildnings sida.

 

Kontaktuppgifter
User information
Tidigare slutförd utbildning (ange vilken utbildning och längden på den i rutan "Kommentarer" nedan) *
Multiple selection
Grundläggande kurser du vill söka
Multiple selection
Gymnasiala kurser du vill söka
Multiple selection

Vill du söka studiestöd? *


Vad är din nuvarande sysselsättning? *
Multiple selectionPersonbevis kan laddas ner i pdf-format från Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html

Fotografera av eller skanna
Behandling av personuppgifter
I den mån ansökan avser vuxenstudier i Osby kommun kommer personuppgifterna som lämnats genom denna ansökan att behandlas i ett datorbaserat program för framtagande av underlag för intagning. I den mån ansökan avser komvuxutbildning i annan kommun kommer uppgifterna att vidarebefordras dit för motsvarande handläggning. Personuppgifterna kommer också att överlämnas till CSN och SCB i samband med att dessa myndigheter begär uppgifterna samt kan även komma att lämnas internt inom utbildningsförvaltningen i samband med upprättande av elevförteckningar och eventuell ansökan om bidrag. Du har rätt att få information om behandlingen av personuppgifterna. Frågor som gäller hanteringen av personuppgifterna kan ställas till rektorn vid skolan. Personuppgiftsansvarig beträffande behandling av personuppgifter inom skolans område och därmed sammanhängande verksamhet i Osby kommun är: Utbildningsnämnden, Osby kommun, 283 80 Osby.