Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Ansökan till prövning

Nedan kan du göra en ansökan till prövning i grundläggande och gymnasiala kurser.

Innan du gör din ansökan, vänligen läs information om vad som gäller vid prövning här.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Syfte med prövningen * (obligatorisk)
Syfte med prövningenVilken kurs vill du göra prövning i? * (obligatorisk)
Vilken kurs vill du göra prövning i?Har du varit i kontakt med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare?  * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare?
Hantering av personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna registrera dig och erbjuda den utbildning du ansökt till, och uppgifterna ovan kommer att bevaras fram till dess ärendet är avslutat. Informationen samlas in av Osby Lärcenter och det är nämnden Utbildning och arbete som är personuppgiftsansvarig. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när du så önskar. För att återkalla ditt samtycke var vänlig kontakta Osby kommuns Dataskyddssamordnare via e-post dataskydd@osby.se. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dock påverkar det lagligheten av behandlingen efter samtyckets återkallning. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller för att begära rättelse. Du kan även kontakta oss för en överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@osby.se. Du har också rätten till klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.