Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SFI distans

Du har rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år. Du ska bo i Sverige och sakna sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen kan ge dig. Då utbildningen sker digitalt på distans måste du ha tillgång samt kunna använda en dator.

Kvinna sitter framför dator och är ler

Studieupplägg - distans

För dig som studerar SFI C och SFI D erbjuder vi möjlighet att läsa SFI på distans en dag i veckan för dig som arbetar eller har en annan aktivitet dagtid. Kommunikationen mellan lärare och elev sker via dator och telefon. Då utbildningen sker digitalt måste du ha tillgång samt kunna använda en dator.

Individuell studieplan

Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Av den framgår vilka kurser du ska läsa, när de börjar och slutar samt vad ditt studiemål är. Kontakta studie- och yrkesvägledaren vid kursstart för att få ut en kopia på din individuella studieplan.

Betyg

Betyg ges efter varje avslutad kurs enligt betygsskalan A–F.

Kostnader/studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri. Du behöver införskaffa lämpligt lexikon. SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Aktuella kurser

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar och de riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål:
Studieväg 1: kurs C och D.
Studieväg 2: kurs C och D.
Studieväg 3: kurs C och D.

Ansökan

Klicka här och gör din ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att detta endast är en ansökan. Efter mottagen ansökan skrivs du upp på vår kölista. Kommer man inte på utsatt datum förlorar man sin plats och får göra en ny ansökan.

Du som har betyg i SFI sedan tidigare kallas i tur och ordning efter att där blir plats på utbildningen.

Du som inte gått SFI tidigare kallas först till ett språktest för att se vilken nivå du befinner dig på. Du kallas därefter i tur och ordning efter att där blir plats på utbildningen.

Kontakt

 • Anne Berg
  Lärare - SFI B, SFI distans
  0709-31 81 11
 • Amir Keric
  Lärare - SFI D, SFI distans (föräldraledig)
  0709-31 82 50
 • Therésa Keric
  Studie- och yrkesvägledare
  0479-52 85 33
  Telefontid vardagar kl. 08.00-09.00

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.