Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Examen och slutbetyg inom Komvux

Informationen vänder sig till dig som inte har avklarat ett treårigt gymnasium och därmed inte har fullständiga betyg i form av ett slutbetyg eller en examen.

Gymnasieexamen inom Komvux

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. Reglerna för vad en gymnasieexamen från komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig dock från gymnasieskolan.

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden som benämns samhällsvetenskap och humaniora samt naturvetenskap och teknik. En yrkesexamen inom komvux ska fortsatt vara inriktat mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Skolverket om gymnasieexamen från Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbetyg inom Komvux

Du som har ett eller flera gymnasiebetyg satta före den 1 juli 2012 och har kurser sen tidigare som är betygsatta mellan 1 juli 2001 och 20 juni 2012 kan välja att läsa mot ett slutbetyg. Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2025. Ett slutbetyg ska innehålla 2350 poäng varav kärnämneskurser för 600 poäng. Resterande 1750 poäng väljer man fritt. Betyg i Idrott och hälsa A, Estetisk verksamhet och Specialidrott kan inte ingå i ett slutbetyg från Komvux.

Gymnasiearbete blir Komvuxarbete

Från och med den 1 juli 2021 kommer gymnasiearbetet inom Komvux att ersättas av ett komvuxarbete.

Komvuxarbete högskoleförberedande

För högskoleförberedande program.
Ny kurskod kommer 1 juli 2021, 100 poäng.

Kursens innehåll

Komvuxarbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för universitets- och högskolestudier. Därför är det lämpligt att genomföra det i slutet av utbildningen. Kursen bygger på att eleven har förmågan att söka efter, granska samt jämföra olika typer av källor.
Om eleven inte har dessa förutsättningar rekommenderas starkt att eleven dessutom deltar på två lektioner i veckan i orienteringskursen i vetenskapligt skrivande.

Studieform/ upplägg

Det pedagogiska upplägget bygger på att handledare kan följa elevens process från början till slut. Därför påbörjas alltid ett nytt komvuxarbete vid kursstart, även om det finns ett tidigare påbörjat arbete.

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner och gör läxor.

Komvuxarbetet har 6 lektioner + 1 opponering. Loggbok förs av eleven. Föreläsningar, arbetspass och träff med handledare ingår. Träffarna är på onsdagar klockan 9.30-10.30. Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar.

Kursen går på 20 veckor. Kursen startar två gånger per år, i januari och augusti.

Examinationer (obligatoriska)

Slutinlämning och opponering.
En förutsättning för handledarens bedömning är att hen kan följa elevens process från början till slut.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på fördjupningsämnen för respektive gymnasieprogram. Därutöver svenska 3 eller motsvarande.

Skolverket om komvuxarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvuxarbete Vård och omsorg - Inriktning mot yrkesutbildning inom vård och omsorg

Inriktning mot yrkesexamen inom vård och omsorg.
Ny kurskod kommer 1 juli 2021, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Komvuxarbete visar du att du är förberedd för yrkesområdet vård och omsorg. Du visar din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du planerar, genomför och utvärderar din uppgift.

Studieform/upplägg

Kursen genomför du individuellt under handledning av lärare. Din arbetsprocess beskriver du i en loggbok där läraren kan följa ditt arbete. Stora delar av kursen bedrivs på distans, men det förekommer även obligatoriska träffar med din lärare på skolan.

Examinationer

Examinationen av komvuxarbetet sker på skolan inför läraren och en medbedömare. Du visar fram din förmåga att utföra din valda arbetsuppgift inom yrket. Du ska både muntligt och skriftligt berätta om ditt komvuxarbete. Din redovisning ska innehålla delarna planering, genomförande och utvärdering.

Förkunskaper

Kursen Komvuxarbete ingår i en yrkesexamen och är därför lämplig att genomföra i slutet av utbildningen.

Övrigt

För komvuxarbetet används endast en tvågradig betygsskala. Har du uppnått målen för komvuxarbetet får du betyget E. I annat fall används betyget F.

Komvuxarbete yrkesprogram

För yrkesförberedande program.
Kurskod: GYARXX, 100 poäng

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Examensmål

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev i gymnasieskolan genomför sitt Komvuxarbete i slutet av utbildningen.

Kontakt

  • Therésa Keric
    Studie- och yrkesvägledare
    theresa.keric@osby.se
    0479-52 85 33

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.