Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Digital registrering

Du har blivit antagen till kursstart 26 april 2021! Här nedan registrerar du dig genom att tacka ja till din plats på vuxenutbildningen. All undervisning sker tills vidare på distans på grund av rådande situation (Covid-19). Kom ihåg att läsa genom Information för eleveröppnas i nytt fönster och att köpa kurslitteratur i god tid före kursstart. Det är vår förhoppning att din studietid hos oss ska bli en trivsam och lärorik tid!

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Har du läst "Information för elever" på vår hemsida?  * (obligatorisk)
Har du läst "Information för elever" på vår hemsida?


Hantering av personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna registrera dig och erbjuda den utbildning du ansökt till, och uppgifterna ovan kommer att bevaras fram till dess ärendet är avslutat. Informationen samlas in av Osby Lärcenter och det är nämnden Utbildning och arbete som är personuppgiftsansvarig. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när du så önskar. För att återkalla ditt samtycke var vänlig kontakta Osby kommuns Dataskyddssamordnare via e-post dataskydd@osby.se. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dock påverkar det lagligheten av behandlingen efter samtyckets återkallning. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller för att begära rättelse. Du kan även kontakta oss för en överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@osby.se. Du har också rätten till klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.