Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Visseltoftaskolan

Visseltoftaskolan är en liten och trygg F-6-skola. Fritidshemmet har en avdelning och samarbetar med förskolan som finns i samma byggnad. Eleverna arbetar i två/tre åldersblandade klasser beroende på elevantalet. Undervisning som behöver specialsalar som tex idrott och slöjd, är förlagd till Parkskolan i Osby tätort.

Visseltoftaskolan

Alla elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola. Skolan präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet, arbetsro och ett gott bemötande är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska eleverna uppleva meningsfulla sammanhang.

Visseltoftaskolan är en liten och trygg F-6-skola. Fritidshemmet har en avdelning och samarbetar med förskolan som finns i samma byggnad. Eleverna arbetar i två/tre åldersblandade klasser beroende på elevantalet. Undervisning som behöver specialsalar som tex idrott och slöjd, är förlagd till Parkskolan i Osby tätort.

Skolan ligger naturskönt med naturen inpå knutarna. Skolan arbetar med ”Grön flagg”,
vilket inspirerar till en miljömedvetenhet. Personalen utgör ett litet, men aktivt arbetslag.

Mer information

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska

Annika Kihlström
Telefon: 0479-18 148
Mobil: 0709-31 81 48
e-post: annika.kihlstrom@osby.se

Skolkurator

Weronika Stridh
Telefon: 0479-52 83 89
Mobil: 0709- 31 83 89
e-post: veronika.kjellssonstridh@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen (som vi har gemensamt med Parkskolan)
Tel: 0479-52 81 45

Ledighet


Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till tio dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

I första hand registreras frånvaroanmälan av vårdnadshavare i Infomentorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast klockan 08.30. I andra hand görs frånvaroanmälan per telefon till Parkskolans expedition från klockan 07.45 till 08.30.
Telefon: 0479-52 81 45.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Kontakt

  • Stefan Crona
    Rektor på Parkskolan (F-6) och Visseltoftaskolan
    0479-52 81 07

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Visseltoftaskolan

Visseltofta 1209

283 95 Visseltofta

Tel: 0479-401 18
Fax: 0479-401 18