Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föräldraråd

För att få till en kontinuerlig dialog mellan skola och föräldrar har Örkenedskolan ett föräldraråd. Föräldrarådet består av 1-2 föräldrar från varje klass, skolledning och lärare. Vi träffas för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten på Örkenedskolan.

För att få till en kontinuerlig dialog mellan skola och föräldrar har  Örkenedskolan ett föräldraråd. Föräldrarådet består av 1-2 föräldrar från alla klass, skolledning och lärare. Vi träffas för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten på Örkenedskolan.

Föräldrarådet är rådgivande, inte beslutande, och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hemmet. Enligt den nya skollagen ska vårdnadshavare informeras om förslag som kan ha betydelse för eleverna och där vårdnadshavarna ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Skolledningen leder föräldrarådet, skickar kallelser till möten, normalt två till tre tillfällen per termin, och för minnesanteckningar. Minnesanteckningarna läggs ut på hemsidan.

Under hösten 2021 återkommer vi gällande fysiska träffar utifrån riktlinjer gällande Covid-19.

Att delta i föräldrarådet ger en inblick i skolans arbete och kommande aktiviteter. Vi diskuterar inga enskilda elever, lärare eller annan personal utan fokus ligger på strategiska och allmänna frågor som rektorn behöver synpunkter på.

Vilken uppgift har man som förälder i ett föräldraråd?

Det finns inget krav på några särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här räcker det med ett allmänt intresse för skolan.

Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med  och påverka. Den som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med sig tillbaka till föräldrarådet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.