Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Psykolog i förskola och skola

Psykologen i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevhälsa. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Uppdraget kan innefatta:

Konsultation

I olika ärenden kan personal i förskola och skola behöva få ett djupare och mer ingående stöd kring sitt arbete. Personal får möjlighet att diskutera och utforska svåra situationer samt finna rätt metod att hantera bekymret.

Handledning

Handledning innebär att en personalgrupp tillsammans med psykolog kan hitta en regelbunden tid att träffas på, i syfte att ha diskussioner utifrån gruppens frågeställningar. I handledning kan personal lyfta pågående ärenden, organisationsfrågor eller andra tankar och funderingar.

Utredning

Utredning kan ske i samband med inlärningssvårigheter när man inte har andra medel att få fram värdefull information. Som regel ligger fokus på styrkor och svagheter hos barnet/eleven i sitt sammanhang. Utredning görs i samråd med föräldrar och rektor/ förskolechef. Vid inskrivning i särskola ska en begåvningsbedömning ha gjorts av psykolog.

Utbildning

Psykologen håller i riktade föreläsningar utifrån teman och behov på begäran.

Krishantering

Tyvärr inträffar ibland händelser som kräver en riktad krishantering. Krishantering sker i regel när barn/elever drabbats av något olyckligt eller när personal behöver stöd i tuffa situationer.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.