Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Pedagogisk omsorg

Den pedagogiska omsorgen (tidigare kallat dagmammor eller familjedaghem) är en del av förskoleverksamheten. Den grundar sig på att barnen vistas i mindre grupper, hos dagbarnvårdare, och får ta del av den vardagliga verksamheten i hemmet.

Verksamheten styrs av Skollagen, Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg ska vara vägledande i den pedagogiska omsorgen. Den ska främja barns utveckling och lärande samt utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. ”Verksamheten bör vara rolig och inspirerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme" Skolverket.

Personalen i den pedagogiska omsorgen arbetar regelbundet tillsammans  för att kunna erbjuda barnen barnomsorg vid semester eller sjukdom. I Osby kommun finns pedagogisk omsorg i Osby , Lönsboda och Killeberg  fördelat på två personal i Osby och fyra personal i Lönsboda och en i Killeberg.

Kontakta barnomsorgen om du har några frågor.
Du kan ansöka till pedagogisk omsorg via våra e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsdagar

Pedagogisk omsorg har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Kvalitetsdagar höstterminen 2018

20 augusti och 29 oktober

Kvalitetsdagar vårterminen 2019

22 mars och 17 juni

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.