Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Ängsgården

Ängsgårdens förskola ligger i den östra delen av byn, nära till både skogsmiljö och centrum med bibliotek, stor lekplats och Osbysjön. Förskolan har två åldersindelade hemvister: Smörblomman och Blåklockan. Pedagogerna arbetar i verksamheten utifrån en helhetssyn på omsorg, trygghet och lärande. Ängsgården kommer att flytta in i den nya förskolan vid Rönnebacken som beräknas vara klar vid årsskiftet 20/21.

Ängsgårdens förskola

Pedagogerna i arbetslaget ser alla barn som ”sina”, men varje hemvist ansvarar för en grupp barn där varje pedagog har ett mindre antal mentorsbarn. Lunchen tillagas i köket på Naturbruk, i vårt eget kök serveras frukost och mellanmål som tillagas på förskolan.

Ängsgårdens förskola erbjuder:

 • En helhetssyn på omsorg, trygghet och lärande där alla barn ska få möjlighet ”att bli sitt bästa jag”
 • Åldersindelade hemvister med en pedagogisk miljö som är anpassad utifrån barnens utveckling, intresse och ålder
 • En kreativ miljö där barnen inspireras till att upptäcka och utforska
 • En plats för lek och lärande där barnens behov och intresse styr verksamheten
 • Ett öppet klimat och tillåtande arbetssätt med ett helhetsperspektiv
  där barnen får tillgång till flera pedagogers olika kompetenser.
 • Att barnen utvecklar sin sociala kompetens på ett naturligt sätt
  genom möten med pedagoger med samma barnsyn, kunskapssyn och
  förhållningssätt
 • Lösningsinriktad pedagogik med fokus på barnens positiva beteende, som ger barnen verktyg för samarbete och konfliktlösning

Mer information

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Förskolans studiedagar 2020/2021

17 augusti
23 oktober
11 januari
21 juni

Inskolningen pågår under två veckor och tiderna kan variera från barn till barn. Succesivt lämnas barnet längre stunder på förskolan. Under inskolningen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolevärlden och de vardagliga situationer som finns under barnets dag på förskolan.

Om du som vårdnadshavare är positiv och aktivt hjälper ditt barn att förstå att förskolan är en rolig och lärorik plats skapar det trygghet för barnet. Låt barnet utforska på egen hand och ”tanka” trygghet hos dig när det behövs.

Målet är att du som vårdnadshavare efter inskolningen ska ha en bra insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva här. Genom denna insyn hoppas vi att du känner en trygghet med oss och vår verksamhet. Barnet tränas under inskolningsperioden att vara här, lär känna miljön, kompisar och oss pedagoger. Vi skapar en trygg bas för ditt barn i förskolan.

Matsedlar

 • Måndag - Vecka 39
  Grönsakslasagne
 • Tisdag - Vecka 39
  Korv med potatismos
 • Onsdag - Vecka 39
  Fiskgratäng med potatis
 • Torsdag - Vecka 39
  Kycklinggryta med ris
 • Fredag - Vecka 39
  Cowboysoppa med bröd

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Ulrika Emilsson
  Rektor - Gamlebygården, Ängsgården, Toftagården
  0479-52 81 05

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Ängsgården

Kärleksstigen 2

280 42 Osby


Telefonnummer avdelningarna:

Blåklockan: 0709-88 84 58

Smörblomman: 0479-52 82 58