Tema: Information om nya förskolan vid Rönnebacken
Personal: Eva Ågran, Christel Torstensson, områdeschef förskolan