Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skoldatatek

Större delen av Sveriges kommuner har idag tillgång till ett skoldatatek. Det är en övergripande kommunal verksamhet som ger stöd i form av alternativa verktyg till olika skolformer. Skoldatateket är ibland också en samrådspart i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan.

Ett skoldatatek arbetar oftast med kompetensutveckling, utlåning och utprovning av alternativa verktyg. Målgruppen är specialpedagoger och pedagoger som arbetar med elever. Skoldatateket i Osby är en del av centrala barn- och elevhälsan. Syftet är att ge elever med funktionsnedsättning och/ eller behov av alternativa verktyg bättre möjlighet att nå målen i skolan.

Flera skoldatatek i Sverige påpekar att alla elever med skolsvårigheter och som har behov av alternativa verktyg bör få stöd för att klara skolan. Skoldatateken vänder sig alltså i dag i större utsträckning till alla elever, indirekt även till elever utan funktionsnedsättning.

Aktiviteter

Skoldatateket har utlåningsverksamhet av digitala enheter såsom dator, iPad, hörlurar med mera. Skolans specialpedagog ansöker för elever i behov.

Elever med läsnedsättning kan få tillgång till skönlitterära talböcker. Skoldatateket registrerar eleven efter vårdnadshavares godkännande. Elev, vårdnadshavare och skolpersonal erbjuds visning av hur Legimus används.

Grundskolan i Osby abonnerar på inlästa läromedel via Inläsningstjänst med tillgång för alla elever. Nyanlända elever kan också lyssna till sammanfattningar av läromedel på arabiska, dari, somaliska eller tigrinja.

Skolpersonal erbjuds fortbildning i dataprogram och appar.

Under rubriken Länkar på denna sida kan du få mer information om olika tjänster Skoldatateket i Osby erbjuder.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.