På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Lämna synpunkter och klagomål
Lyssna

Lämna synpunkter och klagomål

Inom förskolan och grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen  i Osby kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas eller grundskolas samt gymnasie- och vuxenutbildningen verksamhet vill vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

 • stärka elever, föräldrar och vårdnadshavares inflytande
 • utöka dialogen med elever, föräldrar och vårdnadshavare
 • ge studerande inom vuxenutbildningen möjlighet att framföra sina synpunkter och klagomål
 • enkelt och snabbt kunna åtgärda brister som uppstår i verksamheten
 • öka trovärdigheten för verksamheten genom att behandla synpunkter och utföra åtgärder

Vem framför jag mina klagomål till?

Klagomål och synpunkter ska först och främst framföras till berörd rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas till förvaltningen.

Måste jag skriva?

Klagomål ska inlämnas skriftligt på klagomålsblanketten.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom sju arbetsdagar ska du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att underöka. Behöver vi mer än sju arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation. Redovisning sker till kommunstyrelsen minst en gång per år om vilka klagomål som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kan jag vara anonym?

Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Detta enligt skollagen.

Sidan uppdaterad: 2017-04-04

Kontaktinformation

 • Barn och skola

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 82 97
  barnochskola@osby.se

 • Utbildning och arbete

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 81 89
  Fax: 0479 - 52 81 86
  utbildningarbete@osby.se