På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts. För att vi ska kunna planera skolskjutsverksamheten för läsåret 2018/2019 behöver vi få in er ansökan till Barn- och skolkontoret senast den 23 mars.

Ansökan om  skolskjuts görs via blanketten ansökan om skolskjuts. Schema på vilka dagar barnet/barnen ska åka ska också skickas in. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts kan ta upp till 3 veckor. All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

Tidtabeller och rutter

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i åk F: 3 km
  • För elev i åk 1-3: 3 km
  • För elev i åk 4-6: 4 km
  • För elev i åk 7-9: 5 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområden.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i åk F: 1,5 km
  • För elev i åk 1-3: 1,5 km
  • För elev i åk 4-6: 2 km
  • För elev i åk 7-9: 2,5 km

Skolskjuts i mån av plats

En elev som inte har rätt till skolskjuts, men som bor längs en skolskjutslinje, kan åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever utmed linjen som har rätt till skolskjuts får plats. Eleven åker då med skolskjutsen i mån av plats, ansökan om skjolskjuts ska göras av vårdnadshavare. Mer information finns i skolskjutsreglementet.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. I det fall kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt annan enhet utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering skall kommunen erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall.

Sidan uppdaterad: 2018-02-15