På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Olycksfallsförsäkring
Lyssna

Information om olycksfallsförsäkring

Osby kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde enligt specifikationen i försäkringsbrevet 405808-1.1. Du kan se vilket försäkringsskydd ditt barn omfattas av genom att läsa försäkringsbrevet under dokument till höger.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Anmäl skadan till Protector försäkring. Skadeanmälan ska göras via protectors hemsida, länken hittar du till höger under rubriken länkar. Klicka på anmäl skada - person - kommunolycksfall.
  •  Kom i håg att spara alla originalkvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Sidan uppdaterad: 2018-01-03

Kontakt