På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Nyanlända elever från annat land
Lyssna

Nyanlända elever från annat land

Med nyanlända elever avses barn/ungdomar som anländer från något annat land nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan. Det är elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.

Elev och vårdnadshavare kallas till ett inskrivningssamtal. Vid detta samtal deltar elev, vårdnadshavare, rektor, lärare, skolsköterska och tolk.

Under den första skoltiden görs en kartläggning hur mycket eleven kan när det gäller läs- och skrivförmåga. Eleven får stöd enskilt, i en liten grupp eller i en klass. Det är viktigt att eleven deltar i klassens arbete för att kunna umgås och träna det svenska språket med jämnåriga.

Hur mycket stöd som eleven behöver och hur lång tid det tar innan eleven helt kan följa sin klass beror på elevens ålder och skolbakgrund.

Sidan uppdaterad: 2016-02-10