På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Barnomsorg 1-5 år / Förskolor / Hemgården

Hemgården

Vår förskola är vackert belägen på en väl tilltagen naturtomt. Förskolan ligger centralt, med gångavstånd till centrum, där vi kan besöka bl.a bibliotek och kulturhus. Ishallen ligger ett stenkast bort, vilket vi utnyttjar flitigt under vinterhalvåret. Vi har även skogen och Osbysjön in på knutarna, en tillgång för att kunna ge barnen rika naturupplevelser.

Hemgårdens förskola startade 1973 och är en av de älsta förskolorna i kommunen. Huset är från början byggt som folkskola, men användes senare som vandrarhem och fritidsgård.

På Hemgården finns tre avdelningar. Gröna och Gula avdelningarna har barn i åldrarna 2,5 - 5 år. Röda avdelningen är en småbarnsavdelning för barn mellan 1 - 2,5 år.

Vårt grundläggande mål är:

Vi skall lägga grunden till att varje barn utvecklas till en öppen, hänsynsfull och ansvarkännande människa, med förmåga att sätta sig in i andras levnadsvillkor. Varje barn skall utveckla självständighet, tillit till sin egen förmåga samt fortsatt lust att lära.

Barnen lär genom leken.

Leken är barnens viktigaste skapande aktivitet, den är nödvändig för deras utveckling. Leken är ett ett sätt att bearbeta upplevelser, den är språkutvecklande och den lär barnen att tänka abstrakt.

Lek är inte brist på planerad verksamhet.

Vi skall ge barnen möjlighet till kreativ lek genom att erbjuda stimulerande lekmöjligheter och pedagogiskt lekmaterial. Vi arbetar öppet mellan avdelningarna. Barnen har sin hemvist på en av avdelningarna, men har tillgång till Hemgårdens alla möjligheter. De får stor frihet att göra egna val och barnen känner trygghet med alla vuxna.

Vi har gemensamma rum såsom ateljé, rörelserum, sagorum och dockrum. Här erbjuds barnen både planerade och spontana aktiviteter. Nästa steg är att inreda ett snickeri- och teknikrum. I vårt arbetssätt ingår att se det kopetenta barnet. Det är viktigt att se och bygga på det barnet faktiskt kan, att hitta lösningarna istället för att fastna i svårigheterna och att uppmuntra barnet att vara delaktig i sin egen läroprocess. Vi värnar om att skapa ett öppet och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Vi vill att föräldrarna skall vara delaktiga och ha inflytande över barnens vistelse på Hemgården.

Sidan granskad: 2011-09-09

Kontakt