På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Förskolor

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnet till fortsatt utbildning.

Totalt har vi 10 kommunala förskolor på fyra orter i kommunen och en förskola i enskild regi. Mer information om de olika förskolorna får ni genom länkarna till vänster.

Sidan uppdaterad: 2017-05-16

Kontakt