På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Barnomsorg 1-5 år

Barnomsorg 1-5 år

När du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats på förskola eller pedagogisk omsorg. Du som har barn mellan 1-5 år har även rätt till barnomsorg 15 timmar/vecka om du är arbetslös eller är hemma med yngre syskon.

Barnet placeras i kö efter ködatum tidigast 4 månader innan plats önskas, men vi tar gärna emot din ansökan tidigare. Nyplacering erbjuds ej under semesterperioden vecka 28-31. Länken till vårt blankettarkiv hittar du under rubriken blanketter till höger.

Arbetslösa och föräldralediga

Plats på förskola erbjuds barn till arbetslösa och till föräldralediga 15 timmar/vecka 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Schema läggs utifrån barnets och verksamhetens bästa och bör avse en termin åt gången. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Plats inom pedagogisk omsorg erbjuds barn till arbetslösa och föräldralediga 15 timmar /vecka. Placeringen planeras i samråd mellan familjedaghemmet och barnets föräldrar. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5 åringar, 15 timmar/vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Schema förläggs på samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga. Placeringen följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under alla lov och förskolans planeringsdagar. För de 3-5 åringar vars föräldrar har behov av barnomsorg andra tider tas avgift ut enligt maxtaxan med reducering för 15 avgiftsfria timmar (dvs avdrag med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan) Denna reducering görs från det att skolan börjar i augusti tills skolan slutar i juni och gäller alltså inte under sommarlovet.

Planeringsdagar

Förskola och pedagogisk omsorg har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar. Planeringsdagar under vårterminen 2014 är tisdagen den 4 mars och onsdagen den 30 april och under höstterminen fredagen den 15 augusti och den måndagen den 27 oktober.

Uppsägning

Uppsägning av barnomsorgsplats skall ske skriftligen och senast 1 månad före sista placeringsdag. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Om platsen på förskola eller pedagogisk omsorg inte sägs upp när barnet börjar i förskoleklass övergår den automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti.

Sidan granskad: 2012-10-30

Tipsa om sidan via e-post

Kontakt