På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola och pedagogisk omsorg
Lyssna

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten vänder sig till barn som är 1-5 år. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare/familjedaghem) och öppen förskola. Förskolan ska erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt vara organiserad så att vårdnadshavare kan förvärvsarbeta eller studera.

Ansöka om plats

När du ska söka plats för ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du göra det via e-tjänst för barnomsorg, du hittar länken under rubriken länkar till höger.
Barnet registreras i kö tidigast fyra månader innan plats önskas, men det går bra att ansöka om plats tidigare.

Öppen förskola

Öppen förskola finns på Marklundavägen i anslutning till Familjecentralen i Osby. Föräldrar och barn är välkomna hit för att träffa andra föräldrar och barn. Mer information hittar du om du klickar på fliken öppen förskola till vänster.

Arbetssökande och föräldralediga

Plats på förskola erbjuds barn till arbetssökande och till föräldralediga 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag 5 dagar i veckan, eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Schema läggs utifrån barnets och verksamhetens bästa och bör avse en termin åt gången. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Plats inom pedagogisk omsorg erbjuds barn till arbetslösa och föräldralediga 15 timmar  per vecka. Placeringen planeras i samråd mellan familjedaghemmet och barnets föräldrar. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5 åringar, 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Schema förläggs på samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga. Placeringen följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under alla lov och förskolans planeringsdagar. För de 3-5 åringar vars föräldrar har behov av barnomsorg andra tider tas avgift ut enligt maxtaxan med reducering för 15 avgiftsfria timmar (dvs avdrag med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan). Denna reducering görs från det att skolan börjar i augusti tills skolan slutar i juni och gäller alltså inte under sommarlovet.

Planeringsdagar

Förskola och pedagogisk omsorg har stängt 4 dagar per läsår för fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Uppsägning

Uppsägning av barnomsorgsplats skall göras via e-tjänsten och senast 1 månad före sista placeringsdag. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Om platsen på förskola eller pedagogisk omsorg inte sägs upp när barnet börjar i förskoleklass övergår den automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti.

Sidan uppdaterad: 2017-06-12

Kontakt