På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Barn & utbildning / Barnomsorg 1-5 år

Barnomsorg 1-5 år

Förskoleverksamheten vänder sig till barn som är 1-5 år. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Förskolan ska erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt vara organiserad så att vårdnadshavare kan förvärvsarbeta eller studera.

Fristående förskola

Osby pastorat kommer att öppna en fristående förskola med kristen profil i Osby prästgård den 12 januari 2015. Det är viktigt att ni som är intresserade redan nu ställer er i kö, för att se om det finns intresse. Mer information om den planerade förskolan i Osby prästgård finns på Osby pastorats hemsida.

Öppen förskola

Öppen förskola finns på Marklundavägen i anslutning till vårdcentralen i Osby. Föräldrar och barn är välkomna dit för att träffa andra föräldrar och barn. Öppettider måndag, tisdag och fredag 9-12, onsdag 13-16 och torsdagar är det stängt.

Arbetslösa och föräldralediga

Plats på förskola erbjuds barn till arbetslösa och till föräldralediga 15 timmar/vecka 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Schema läggs utifrån barnets och verksamhetens bästa och bör avse en termin åt gången. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Plats inom pedagogisk omsorg erbjuds barn till arbetslösa och föräldralediga 15 timmar /vecka. Placeringen planeras i samråd mellan familjedaghemmet och barnets föräldrar. Avgift enligt barnomsorgstaxan.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5 åringar, 15 timmar/vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Schema förläggs på samma sätt som för arbetslösa och föräldralediga. Placeringen följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under alla lov och förskolans planeringsdagar. För de 3-5 åringar vars föräldrar har behov av barnomsorg andra tider tas avgift ut enligt maxtaxan med reducering för 15 avgiftsfria timmar (dvs avdrag med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan) Denna reducering görs från det att skolan börjar i augusti tills skolan slutar i juni och gäller alltså inte under sommarlovet.

Planeringsdagar

Förskola och pedagogisk omsorg har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar. Planeringsdagar under höstterminen är  den 15 augusti och  den 27 oktober och under vårterminen den 5 mars och 30 april.

Uppsägning

Uppsägning av barnomsorgsplats skall ske skriftligen och senast 1 månad före sista placeringsdag. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Om platsen på förskola eller pedagogisk omsorg inte sägs upp när barnet börjar i förskoleklass övergår den automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti.

Sidan uppdaterad: 2014-08-05

Kontakt