På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Socialpsykiatri
Lyssna

Socialpsykiatri

På vuxenenheten kan du som fyllt 18 år och har sociala problem och/eller psykisk funktionsnedsättning söka stöd och hjälp. Du är välkommen att kontakta socialsekreterare, se kontaktinformation.

Vid kontakt med socialsekreterare görs bedömning av behov av insats. Om insats beviljas anpassas denna till de individuella behoven hos den enskilde. Exempel på insatser är träffpunktsverksamhet och boendestöd, läs mer under separat rubrik.

Socialsekreterare kan även besvara generella frågor ifrån allmänheten.

Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Osby kommun har en skyldighet att lära sig mer om levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning. Därför har en inventering gjorts i samarbete med psykiatrin, den offentliga primärvården samt Socialstyrelsen.

Resultatet av undersökningen presenterades i en rapport och låg till grund för planering av kommunala och regionala verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterad: 2017-12-29

Kontaktinformation