På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Uppsökande verksamhet
Lyssna

Uppsökande verksamhet

Sedan hösten 2006 bedrivs inom kommunens vård och omsorg en uppsökande verksamhet riktad mot medborgare 75 år och äldre. Verksamheten ryms inom verksamhetsområdet Vård och omsorg.

Syftet med verksamheten är:

 • att skapa kontakt med den enskilde genom att erbjuda hembesök med samtal kring vardagen.
 • upptäcka behov av hjälpinsatser.
 • ge uppmuntran, råd och stöd, som kan underlätta den enskildes vardag.
 • stödja i kontakterna med övriga yrkeskategorier, både inom kommunal verksamhet och utanför.
 • ge information om vilka hjälpinsatser och aktiviteter, som finns inom kommunen och hos frivilliga organisationer.

Målet är att:

 • ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa.
 • skapa trygghet.
 • alla ska veta vart man vänder sig, när behov av hjälp/stöd uppstår.

Vi som arbetar i uppsökande verksamhet är Gun Oredsson, Eva Thorelli och Tero Lamminsaari. De är distriktssköterskor med flerårig erfarenhet av yrket. Vid besöket samtalar vi om det som känns viktigt för den enskilde samtidigt som vi går igenom ett formulär, som innehåller frågor från flera områden såsom:

 • förebyggande av fallolyckor, som är en viktig del för bevarad hälsa.
 • vardagsaktiviteter, kost, motion, hälsotillstånd, syn och hörsel med mera.

Frågeformuläret skapar också en grund för framtiden. Kommunen har ingått ett samarbete med Högskolan i Kristianstad, som hjälper till att ta fram rapporter och annan information. På så sätt hoppas vi kunna lyfta upp de behov som finns bland våra äldre och skapa underlag för politiska beslut. Det material som skickas till Högskolan är naturligtvis avidentifierat så rapporterna innehåller inga personliga uppgifter.

Om du läser detta och är 75 år eller äldre och bor i Osby kommun - håll utkik efter vår inbjudan. Om du redan haft besök hoppas vi att mötet var positivt för dig. Vi kommer att erbjuda fler besök framöver. Vi erbjuder under besöket att kolla blodtryck och ta ett tum-EKG.

Vi ses!
Gun, Eva och Tero

Under 2015/2016 genomfördes två magisteruppsatser som utvärderade uppsökande verksamhet. Vill Du se resultatet av dessa finns de under dokument på denna sida.

Under hösten 2016 görs ett prov med att som uppföljning av besöket utföra gruppträffar där seniorer i grupp träffar ett team personal och för diskussioner runt hälsa och hälsosamma val i vardagen. Är du intresserad av att delat i en gruppträff hör av dig till Uppsökande verksamhet!

Sidan uppdaterad: 2017-10-13

Kontaktinformation

 • Vård och omsorg

  Briogatan 1
  283 31 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 81 86
  vardochomsorg@osby.se