På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre / Korttidsvård
Lyssna

Korttidsvård

Behov av korttidsvård kan uppstå efter tex sjukhusvistelse, när anhöriga behöver avlösning och när man har ett återkommande rehabiliteringsbehov.

Inom äldreomsorgen kan korttidsvård erbjudas på Rönnebacken i första hand och Bergfast i andra hand. Både enstaka vistelser och växelvård förekommer.

På korttidsenheten Spången på Rönnebacken är vården främst inriktad på rehabilitering. Vid behov av korttidsvård kontakta biståndshandläggare.

Spången

Spången rehab är en korttidsenhet med rehabiliteringsinriktning för i första hand rehabilitering och växelvård för funktionshindrade efter olika fysiska sjukdomar och skador. De flesta som får insatsen korttidsvård på Spången Rehab har försämrat allmäntillstånd eller någon fraktur efter fallolycka.

På Spången finns nio rum med eget hygienutrymme, litet pentry med kylskåp och är trivsamt möblerat.  På rummet finns möjlighet att få inkopplat egen telefon och egen TV. Avdelningen har egen gymnastiksal, stor altan, trevlig glasveranda och ett stort allrum med kök och matplats samt TV-hörna. Ytterligare tre rum finns att tillgå i anslutning till Spången och dessa öppnas upp vid behov. Spången satsar på djur i vården och naturkontakt för att befrämja hälsan. Hund och akvariefiskar finns på avdelningen och ute finns en trädgård.

Personalen arbetar i team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Ett nära samarbete sker med kommunens biståndshandläggare, hemsjukvård och rehabiliteringspersonal. Vården skall genomgående präglas av rehabiliteringstänkande och en helhetssyn på individen och omfatta fysiska, psykiska och sociala behov. Rehabiliteringen planeras efter enskilda personers särskilda behov och egna mål. Alla får den tid de behöver för rehabilitering och behovet omprövas kontinuerligt. På Spången kan korttidsvård beviljas av olika skäl utöver rehabilitering, tex växelvård, palliativ vård eller andra behov.

Trygg hemgång Spången

Till korttidsenheten är även Trygg hemgång Spången knutet. Det är ett team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Du kan få hjälp i hemmet med framförallt rehabilitering och träning efter sjukhusvistelse eller som extra stöd efter att du vistats på Spången en tid. Personalen i Trygg hemgång Spången har lång erfarenhet av arbete med rehabilitering och träning. Du kan få hjälp av Trygg hemgång upp till 3 veckor med målet att bli så självständig som möjligt. Om du behöver ytterligare hjälp efter de 3 veckorna tar hemtjänsten över. Trygg hemgång Spången arbetar måndag - fredag 07.00 - 15.30, övrig tid får du hjälp av hemtjänst och natpatrull om så behövs. För att du ska få den vård du önskar och behöver grundar sig vården på en rehabiliteringsplan som utformas gemensamt av dig och personalen i teamet.

Sidan uppdaterad: 2017-10-13

Kontaktinformation