På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre
Lyssna

Äldre

Vård och omsorgsnämndens mål 2016-2018:

  • Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
  • Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg som skapar en meningsfull vardag.
  • Den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg ska öka.
  • Vård och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållande där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i utvecklingen.
  • Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras närstående.
  • Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta systematiskt och förebyggande.
  • Vård och omsorgsnämnden ska arbeta systematiskt för minskad miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad: 2017-11-22