På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Äldre
Lyssna

Äldre

Vård och omsorgsnämndens mål 2016-2018:

 • Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
 • Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg som skapar en meningsfull vardag.
 • Den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg ska öka.
 • Vård och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållande där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i utvecklingen.
 • Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras närstående.
 • Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta systematiskt och förebyggande.
 • Vård och omsorgsnämnden ska arbeta systematiskt för minskad miljöpåverkan.

Sidan uppdaterad: 2018-01-23

Kontaktinformation

 • Vård och omsorg

  Briogatan 1
  283 31 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 81 86
  vardochomsorg@osby.se

 • Förvaltningschef, Vård och omsorg

  Helena Ståhl

  Tel direkt: 0479-52 84 08
  helena.stahl@osby.se