På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Kvalitet & utveckling / Vård och omsorg
Lyssna

Vård och omsorg

Här redovisas kvalitetsundersökningar och förbättringsarbete som genomförs och pågår inom Vård och omsorg.

Äldreguiden

Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden.

Undersökningen är indelade i elva olika kategorier: tillgänglighet, delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat, närståendestöd, läkarmedverkan, uppföljning och information. I varje kategori får man ett betyg mellan 1, som lägsta, och 5, som högsta betyg.

Äldreguiden är ett bra sätt att se vad som är bra och vad vi behöver förbättra. Det är viktigt att läsa om vad man har mätt. Under tabellen som presenterar resultatet kan du läsa om vad det är man har mätt och tittat på i respektive kategori.

Här kan du gå vidare till äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida, för att själv söka resultat och jämföra.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre belyser vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. En ny indikator presenterar frakturer på lår och höft. Öppna jämförelser sammanställs årligen av Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen.

För att läsa rapporten, klicka här

Sidan uppdaterad: 2017-11-30

Kontaktinformation