På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Kvalitet & utveckling / Lex Sarah
Lyssna

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen (SoL) och 24b § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Anmälningsskyldighet gäller också yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Du själv eller någon närstående kan inte göra anmälan enligt lex Sarah men kan istället framföra synpunkter och klagomål till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser. Du kan även ta kontakt med verksamhetsledningen, kontaktuppgifter till de olika verksamhetsområdena finner du till höger på denna sida.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03

Kontaktinformation

 • Barn och skola

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 82 97
  barnochskola@osby.se

 • Utbildning och arbete

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 81 89
  Fax: 0479 - 52 81 86
  utbildningarbete@osby.se

 • Vård och omsorg

  Briogatan 1
  283 31 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 81 86
  vardochomsorg@osby.se

 • Områdeschef- Hälso- och sjukvård, MAS

  Lina Bengtsson

  Tel direkt: 0479-52 83 00
  lina.bengtsson@osby.se