På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Funktionsnedsatta / Ledsagarservice
Lyssna

Ledsagarservice

Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuellt behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice ska ges den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagning kan till exempel vara fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller promenader.

Ledsagningens omfattning bedöms utifrån den enskildes behov samt utifrån övriga beviljade insatser.

Den som beviljas ledsagarservice står för sina egna kostnader, till exempel bio, mat eller resor.

Sidan uppdaterad: 2017-03-28

Kontaktinformation