På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Funktionsnedsatta / Avlösarservice
Lyssna

Avlösarservice

Avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

 Avlösarservice i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska kunna få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller kunna delta i egna aktiviteter. Avlösning kan också ges till anhörig som vårdar vuxen funktionshindrad i hemmet.

 Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov men också utifrån beviljade insatser.

Sidan uppdaterad: 2017-03-03

Kontaktinformation