På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Funktionshinder / Ansökan enligt LSS

Ansökan enligt LSS

LSS trädde i kraft 940101. Lagen innehåller personligt anpassade insatser till människor med funktionshinder. Syftet med LSS är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.

Lagen gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder (som uppenbart inte beror på normalt åldrande) har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Det finns tio insatser i LSS: 

 • Rådgivning och annat personligt stöd (insatser enligt denna punkt handhas av region Skåne)
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson alternativt stödfamilj
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar 
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Sidan granskad: 2014-07-01

Tipsa om sidan via e-post

Kontaktinformation

 • Vård och omsorg

  Västra Storgatan 35
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 81 89
  Fax: 0479-52 81 86
  von@osby.se

 • LSS-handläggare

  Lena Lovén-Ohlsson

  Tel direkt: 0479-52 82 27
  lena.loven@osby.se

 • LSS-handläggare

  Louise Ljungdahl

  Tel direkt: 0479 - 52 81 63
  louise.ljungdahl@osby.se