På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Skuldsanering

För den som fastnat i skuldfällan kan lagen innebära en väg ut. Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget och skuldrådgivare i din kommun. Den som behöver skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft problem med ekonomin under en lägre tid. Det är vanligt att den djupt skuldsatte har skulder hos Kronofogden.

Skuldsaneringslagens krav:

  • Du kan få skuldsanering om du är så svårt skuldsatt att Du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du är folkbokförd i Sverige.

Du får inte ha pågående näringsförbud. Du kan i princip bara få skuldsanering en gång. Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll.

Bedömningen av skulder och betalningsförmåga

Kronofogden gör en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bl.a. din totala skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet. Det står inte i skuldsaneringslagen hur stor skulden måste vara. Bedömningen görs från fall till fall.

Bedömningen av skäligheten

Skälighetsbedömningen är en samlad bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Det är fyra omständigheter som Kronofogden särskilt ska ta hänsyn till:

  • Merparterna av dina skulder ska vara minst tre till fyra år gamla.
  • Det har betydelse för bedömningen hur och varför dina skulder uppkommit, t.ex. genom konsumtion, lån till bostad, lån för tidigare näringsverksamhet, borgensåtagande, skadestånd och skatteskulder.
  • Du ska ha gjort allt du kan för att försöka betala dina skulder.
  • Det är viktigt att du är aktiv och svarar på de frågor som myndigheten har. Det är uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva din ansökan. Det är också viktigt att uppgifterna är fullständiga och riktiga.

Sidan uppdaterad: 2017-05-19