På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Begravning
Lyssna

Begravning

Begravingsverksamheten är en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Avgiften betalas oavsett tro och medlemsskap i trossamfund.

Det är Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften är lika stor över hela landet, sedan den 1 januari 2017. De enda undantagna detta är Tranås och Stockholm där begravningsväsendet drivs av kommunen.

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsad möljighet att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Då de inte tillhör Svenska Kyrkan har de heller inte rösträtt till kyrkliga val och är inte valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan. De har därmed inte samma möjlighet att direkt påverka eller delta i beslut som till exempel begravningsavgiften eller om planering eller utbyggnader av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Med hänsyn till detta har regeringen fäst vikt vid att ett särskilt ombud på ett tydligt sätt kan företräde dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

För Osby kommun har Länsstyrelsen i Skåne utsett Yvonne Klintenheim. Du som har frågor kan ringa henne på telefonnummer 0732-46 66 99 eller via e-post: y.klintenheim@glocalnet.net.

Begravningsombudet har i uppgift att ge information och stöd i begravningsfrågor till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sidan uppdaterad: 2017-06-29