På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Barn & Familj / Barnahuset
Lyssna

Barnahuset

Barnahuset Skåne nordost

Samverkan i trygg miljö med barnet i fokus

Barnahuset nordöstra Skåne är ett tre årigt projekt där samverkan sker mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsmedicinalverket, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tanken är att barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra våldsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Barnahuset finns beläget i centrala Kristianstad och är en resurs för hela nordöstra Skåne och ett gemensamt åtagande från alla myndigheter.

Mer information och kontaktuppgifter finner du här.

Sidan uppdaterad: 2017-03-28