På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Anhörigstöd
Lyssna

Anhörigstöd

Anhörigstöd till anhöriga och närstående

 Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor omsorg om någon äldre som på grund av ålder, sjukdom eller annat hinder inte längre klarar sin vardag.

 Anhörigstöd vänder sig också till dig som vårdar eller hjälper en närstående som på grund av psykisk sjukdom, funktionshinder eller andra omständigheter behöver ditt stöd.

 Anhörigstöd är viktigt för dig som vårdar för att underlätta livssituationen och livskvaliteten för dig och din närstående.

Anhöriga ska känna att de kan få kvalificerad hjälp och stöd efter sina behov och på de tider de behöver den.

Man kan behöva råd och information eller behöver vara för sig själv för vila utan ansvar.

Det är viktigt att få hjälp efter sina egna behov och anpassas efter den anhörigas upplevelse av kvalitet.

 Anhörigstöd är öppet för alla.

  Vi erbjuder:

  • Gemenskap
  • Dagverksamhet
  • Öppen verksamhet
  • Information - utbildning
  • Stöd och rådgivning
  • Anhöriggrupper
  • Avlösning
  • Korttidsboende-växelvård
  • Larm kan ge trygghet åt den anhörige som kan påkalla hjälp.
  • LSS-( Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt till avgiftsfria insatser, som kan ge stöd till anhöriga/närstående bland annat Ledsagarservice, korttidsvistelse, avlösning och dagligverksamhet.

Kontakta anhörigsamordnaren för mer information.

Sidan uppdaterad: 2017-11-15

Kontaktinformation