På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Skolskjuts 2017/18 - Ny samarbetspartner
Lyssna

Skolskjuts 2017/18 - Ny samarbetspartner

2017-05-04

Per, Palmgren, StenSvensson och Stefan Hallgren Bivab och Mia Johansson, förvaltningschef Barn och skola
Per Palmgren, Sten Svensson och Stefan Hallgren från Bivab och Mia Johansson, förvaltningschef Barn och skola, Osby kommun. Foto: Osby kommun

Osby kommun har tecknat avtal med Bivab för skolskjuts i Osby kommun. Bivab har i sin tur uppdragit åt sitt delägarföretag Söne Buss AB att praktiskt hantera skolskjutsverksamheten. Kontraktet gäller från den 1 juli 2017 och sex år framåt, med rätt för Osby kommun att därefter förlänga med ytterligare 2 år.

I maj 2016 beslutade Barn- och skolnämnden om nytt skolskjutsreglemente. Det nya reglementet innebär bland annat större säkerhet för eleverna, till exempel inga bussbyten. Vi erbjuder också elever i förskoleklass skolskjuts, vilket inte är ett måste enligt lag. I det nya reglementet har det gjorts justeringar i avstånd mellan hem-hållplats-skola. Avstånden reglerar om man är berättigad till skolskjuts eller inte.

Avtalet med nuvarande skolskjutsentreprenör löper ut den 30 juni 2017. I enlighet med Lagen om offentlig upphandling påbörjades under hösten 2016 upphandling av leverantör inför läsåret 2017/18. Upphandlingen var klar i december 2016 men överklagades i två instanser, vilket innebar att avtalet med nya entreprenören kunde undertecknas av båda parter först den 4 april 2017.

Vi arbetar efter följande tidplan inför höstens skolstart:

Vecka 18 - Samtliga rutter provkörs och fastställs utifrån framkomlighet och säkerhet.
- Ansökan om skolskjuts har inkommit till Barn- och skolkontoret.
 Vecka 19
- Beslut utifrån ansökan om skolskjuts skickas till vårdnadshavare.
 Vecka 25
 - Skolskjutsinformation skickas hem till den enskilde elevens vårdnadshavare.
Innehåller fullständig information om rutten, tider, hållplatser, kontaktuppgifter.
med mera

 

Läs mer om Osby kommuns skolskjutsar och skolskutsreglemente.

Bivabs hemsida

Söne Buss hemsida

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2017-05-05