På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Nya krafter för miljön i kommunen
Lyssna

Nya krafter för miljön i kommunen

2012-03-14

Stefan Persson är ny miljöinspektör på kommunens miljö- och byggförvaltning. Hans huvudsakliga arbetsuppgift kommer till att bestå av inventeringen av kommunens enskilda avloppsanläggningar.

Under året kommer den nyanställde miljöinspektören Stefan Persson att utföra inventering av enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Alla avlopp kommer att bedömas som godkända eller underkända utifrån vissa fasta kriterier. Krav på åtgärder kommer att ställas på de avlopp som bedöms vara underkända. Anledningen till att avloppen ska inventeras är att näring från avlopp göder vattendragen, sjöar och havet, vilket orsakar algblomning och minskad fiskproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt och vårt dricksvatten kan försämras.

Vad ska kontrolleras?

Miljöinspektören kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning/funktion och t-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan. Brunnslock ska därför vara lätt åtkomliga för inspektion och tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas. inspektören behöver inte komma in i några hus.

Behöver ni medverka?

En lapp kommer att skickas ut några veckor innan inventeringen, som anger vilken tid inspektören beräknas komma till respektive fastighet. Då frågor kan uppkomma vid inventeringen underlättar det om ni kan medverka vid inspektionen. Skulle ni av någon anledning ha förhinder bör ni meddela miljö- och byggförvaltningen om detta, så bokar vi om tiden.

För mer information om avloppsinventering kontakta miljöinspektör Stefan Persson, vars kontaktuppgifter du finner här till höger.

Följ även Osby kommun på:

Facebook: www.facebook.se/osbykommun

Twitter: www.twitter.com/osbykommun

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2012-03-14

Kontakt