På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Ny granskningsperiod för visionsdokumentet - Ett levande centrum
Lyssna

Ny granskningsperiod för visionsdokumentet - Ett levande centrum

2017-09-06

illustration av möjligt framtida Osby centrum

Nu är visionsdokumentet - Ett levande centrum ute på en andra granskning. Målet är att göra Osby centrum till en mer attraktiv och trivsam plats i samverkan med dess invånare.

Planen syftar till att inspirera och ange en långsiktig vision över hur Osby centrum kan lyftas fram, utvecklas och bevaras. Ledorden i utvecklingsarbetet är att ta vara på Osbysjön och vårt unika strategiska läge längs Södra Stambanan. Dokumentet redogör för förbättringsförslag, illustrativa planer över viktiga platser i centrum och konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Osby kan tas tillvara.

Utifrån de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och granskning har följande förändringar gjorts i visionsdokumentet: (Handlingarna finns att läsa i sin helhet  här på kommunens hemsida)

  • En genomgång av visionsdokumentets bilder och illustrationer samt texten.
  • Revidering av visionsåret från 2025 till 2030.
  • Parkeringsrevidering.
  • En tid- och genomförandekarta har lagts till med fler områden som kan utvecklas tillsammans med en tid- och genomförandeplan, som beskriver åtgärderna.
  • Åtgärdslistan har setts över och kompletterats med fler tillfälliga, enkla och även omfattande åtgärder.
  • Klockaregatan och Godsvägen har ritats in i situationsplanen.

Osby kommun vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring förslagen i visionsdokumentet under den nya granskningsperioden, som gäller från och med den 8 september och fram till och med den 8 oktober 2017. Inkomna synpunkter kommer sedan att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på:

  • Samhällsbyggnad, osby kommun, Parkgatan 1, Osby
  • Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
  • Osby kommuns hemsida

Eventuella synpunkter eller anmärkningar ska, för att kunna beaktas, ha inkommit skriftligen med namn och adress, senast den 8 oktober 2017.
Adressen är: Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby.

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2017-09-07