På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Översyn av Naturbruksområdet
Lyssna

Översyn av Naturbruksområdet

2017-09-27

Flygfoto över naturbruksområdet i Osby

Hur kan Naturbruksområdet i Osby nyttjas och utvecklas i framtiden? Ja, det är något som Osby kommun nu börjat arbeta med. Och här kommer du som kommuninvånare och även andra intressenter ha möjlighet att vara delaktig och tycka till!

Sedan Hushållningssällskapet Skåne tog över verksamhet där Naturbruksgymnasiet i Osby bedriver sin undervisning, kommer fastigheter på området successivt att tömmas.

Verksamheter i Osby kommun ser möjligheter att använda  tomma lokaler i Naturbruksområdet men för att ha en långsiktig plan för hela området och ta ett helhetsgrepp, har en arbetsgrupp på kommunen nu börjat titta på detta. I projekt Naturbruksområdet kartläggs det aktuella områdets och fastigheters förutsättningar. Gruppen ska också titta på hur och om byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas samt ta fram olika förslag. Detta presenteras för kommunstyrelsen den 22 november. Du som kommuninvånare och även andra intressenter, som till exempel näringsliv och föreningar, kommer sedan också att ha möjlighet att vara delaktiga och tycka till.

Projekt Naturbruksområdet rör och påverkar alla som bor, lever och verkar i Osby och därför är kommunikation och att verka för spridning av information under hela projektets gång, ett viktigt åtagande. Information om projektets gång, olika förslag som läggs fram och när och hur man som kommuninvånare och annan intressent har för möjlighet att vara delaktig och tycka till, kommer regelbundet att kommuniceras ut via flera olika kanaler.

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2017-09-29