På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Kommunen tvingas bromsa ekonomiskt
Lyssna

Kommunen tvingas bromsa ekonomiskt

2011-10-25

Den 25 oktober har kommunen presskonferens angående budgetberedningens förslag på budget 2012 och flerårsplan 2013-2014. Det går att konstatera att det ekonomiska läget i världen innebär att kommunens ekonomi måste bromsas upp, för att man ska kunna möta de förändrade förutsättningarna. Men inbromsningen ska ske kontrollerat.

De senaste tidernas turbulens på de finansiella marknaderna sätter sina spår i den svenska ekonomin. Tillväxten i landet saktar ner och hamnar på 1,5 procent, en halvering av det man tidigare trott. Detta innebär att Sveriges kommuner har varit tvungna att kraftigt räkna om sina planerade budgetar.

På kommunens presskonferens den 25 oktober meddelar man att kommunen tillfälligt tvingats höja kommunalskatten med 50 öre, för att den ekonomiska inbromsningen ska bli kontrollerad. Den tillfälliga skattehöjningen ska ge kommunen andrum för att genomföra de omfattande besparingsåtgärder som man måste ha igång, för att kunna klara kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

- Man kan likna det med en bilfärd på en hal vinterväg, då man plötsligt måste stanna. Antingen kan man välja att bromsa in lugnt och kontrollerat, eller så kan man "tvärnita" och riskera att helt förlora kontrollen över bilen, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Skattehöjningen som görs ska följas av skattesänkningar både 2013 och 2014, på respektive 25 öre. Detta för att man ska komma tillbaka till dagens skattenivå på 21,26, när besparingsåtgärderna är genomförda. Att kommunen inte kan "tvärnita" ekonomin beror delvis också på att man har ett antal åtagande, som inte kan senareläggas:

  • Särskilda boendet Rönnebacken (renoveras så att de sista undermåliga boendena i kommunen försvinner) 55 miljoner kronor.
  • Förskolan Hasselgården (byggs ut för att möta ökad efterfrågan och på sikt minska barngruppernas storlek i kommunen) 15 miljoner kronor.
  • Klockarskogsskolan (ombyggnad på grund av fuktskador, vilket gjort byggnaden otjänlig) 26 miljoner kronor.
  • Pågatågssatsningen (satsning för att få en ny pågatågsstation i Killeberg) 13 miljoner kronor
  • Sporthall i Lönsboda ( ombyggnad för energisparande och anpassning för publik) 5,8 miljoner kronor.

Med "den mjuka inbromsningen" anser budgetberedningen att man tar hänsyn till de nya ekonomiska förutsättningarna, utan att riskera de kommunala finanserna på längre sikt. Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till förslaget vid sitt sammanträde den 28 november.

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2011-10-25

Tipsa om sidan via e-post