På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Inget beslut om Osby ishall i kommunstyrelsen
Lyssna

Inget beslut om Osby ishall i kommunstyrelsen

2017-05-17

Osby ishall

Det togs inget beslut om Osby ishall på kommunstyrelsens möte den 17 maj. I stället ändrades ärendet till en informationspunkt och målsättningen är att kommunstyrelsen ska ta beslut i frågan på nästa möte, som är den 21 juni.

Förra året beslutade kommunstyrelsen i Osby att det skulle tas fram förslag på en eventuell ny ishall i Osby till en kostnad på 65 miljoner kronor. Beslutet innebar att en komplett utredning om placering och utformning, tillsammans med komplett kalkyl för hela projektet, skulle tas fram innan slutligt beslut om att bygga fattas.

I den förstudie, med förslag på en ny ishalls utformning och placering samt ekonomiska kalkyl för projektet, som nu tagits fram, framgår det kostnaden skulle landa på 126, 6 miljoner kronor. Dessutom har det visat sig att marken för önskad placering är förorenad och behöver därför saneras. Med anledning av ovanstående ville kommunstyrelsen ha ytterligare information och kunna diskutera frågan vidare, innan något beslut tas. Därför blev ärendet om Osby ishall, en formationspunkt, i stället för ett beslutsärende.

Där presenterade kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg vad styrgruppen, som jobbat med förslag på en eventuell ny ishall, kommit fram till samt den ekonomiska kalkylen. Förslaget innefattar huvudbyggnation med en publikhall, omklädningsrum, caféteria, entré, förråd, personalrum, kontor och toaletter samt en träningshall.

Den ekonomiska kalkylen ser ut så här:

Huvudbyggnation (med publikhall som rymmer cirka 1020 platser): 110 miljoner kronor

Inventarier: 4 miljoner kronor

Träningshall:10 miljoner kronor

Utvändig anläggning (lekplats, planteringar, utegym, motionsspår): 2,6 miljoner kronor

Total investering: 126,6 miljoner kronor

Idéskiss av ny ishall i Osby

Fler alternativ

När det gäller geografisk placering så föreslår tjänstemännen att man i stället för att sanera och schakta bort mark från tidigare aktuell plats, tar fram förslag på annan placering i närheten av befintlig ishall, där risk och kostnad för sanering är som minst.

Informationen följdes av en stunds diskussioner och frågeställningar bland ledamöterna i kommunstyrelsen. Bland annat om att renovera befintlig ishall och vad det i så fall skulle kunna kosta, i stället för att bygga en helt ny ishall. Men inga beslut togs utan målsättningen är att kommunstyrelsen ska ta beslut i ishallsfrågan på nästa möte den 21 juni i år.

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2017-05-18