På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Nyhetslistan / Förlängd granskningstid på förslag till Ett levande centrum
Lyssna

Förlängd granskningstid på förslag till Ett levande centrum

2017-04-07

Skissförslag på del av Osby centrum

Granskningstiden för förslaget på visionsdokumentet Ett levande centrum - vision 2025, har förlängts till den 30 juni 2017. Syftet med visionsdokumentet är att öka attraktiviteten i Osby centrum och ge förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Osby kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag till Ett levande centrum – vision 2025. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18§) ska planförslag granskas under minst 3 veckor. Genom granskningen ges statliga myndigheter (PBL 5 kap 22 § och 22 § a), kommunala förvaltningar, allmänhet och andra som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med Ett levande centrum – vision 2025 är att öka attraktiviteten i Osby centrum och ge förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt centrum.

Kommunen vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring förslagen i visionsdokumentet och nu har tiden, den så kallade ganskningsperioden, för detta förlängts till den 30 jui 2017. Inkomna synpunkter på visionsdokumentet sammanställs i ett granskningsutlåtande där de bemöts.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på:

  • Samhällsbyggnad, osby kommun, Parkgatan 1, Osby
  • Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby

Eventuella synpunkter eller anmärkningar ska, för att kunna beaktas, ha inkommit skriftligen med namn och adress, senast den 30 juni 2017.
Adressen är: Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby.

Följ även Osby kommun på:

Facebook: www.facebook.se/osbykommun

Twitter: www.twitter.com/osbykommun

LinkedIn: www.linkedin.com/company/osby

Nyhetsarkiv

Sidan uppdaterad: 2017-04-12