På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Näringsliv & jobb / Jobb och praktik / Lön och förmåner
Lyssna

Lön och förmåner

Individuell lönesättning

Genom individuell och differentierad lönesättning vill vi uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Ingångslönen bestäms bland annat utifrån den sökandes erfarenhet och kompetens, den rådande lönestrukturen på arbetsplatsen samt marknadslöneläget. Vid lönerevisioner så är faktorer såsom bemötande, flexibilitet, ansvarstagande, engagemang och resultat viktiga för medarbetarens löneutveckling.

Förkortad arbetstid vid föräldraskap

Vi vill underlätta för medarbetare att förena arbete med föräldraskap. Som en del i det arbetet så har kommun beslutat att anställda har rätt att förkorta arbetstiden med upp till 25 % fram tills dess att barnet fyller 12 år.

Bidrag till fritidsstudier

Medarbetare som är intresserade av att studera på sin fritid kan få vissa kostnader betalda under förutsättning att kunskaperna kan komma till nytta i arbetet.

Arbetstid och semester

Inom vård och omsorg arbetar vi med önskad sysselsättningsgrad, det vill säga att arbetstagaren kan välja att jobba deltid istället för heltid.

Från och med 40 års ålder får den anställda sex extra semesterdagar utöver de 25 dagar som semesterlagen anger och ytterligare en extra semesterdag vid 50 års ålder.

Försäkringar och tjänstepension

Kollektivavtalade försäkringar ger anställda en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Från och med den 1 januari 2006 omfattas alla kommunanställda av kollektivavtalad tjänstepension som börjar tjänas in från och med 21 års ålder.

Friskvård

Vi uppmuntrar medarbetarna till ett ökat hälsomedvetande och är med och skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa. Som ett led i detta erbjuds anställda att vara med i ActiWay. Bidraget kan användas hos ett stort nätverk av olika friskvårdsleverantörer.

Kommunens olika verksamheter har möjlighet att erbjuda sina anställda en friskvårdshalvtimme i veckan samt egna aktiviteter för att främja medarbetarnas hälsa. Vi erbjuder också en kostnadsfri hälsoundersökning vart tredje år hos företagshälsovården.

Utveckling

Osby kommun är en arbetsgivare som lever med utveckling i en ständig förbättringsprocess. Regelbundna utvecklingssamtal hålls med den anställda. Kompetensutveckling anses vara en strategisk viktig fråga som syftar till att utveckla verksamheten, nå uppställda mål, ge en god arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och engagemang i arbetet.

Kompetensutvecklingen kan till exempel bestå av arbetsrotation, studiebesök, vikariat i annat arbete, mentorskap, samt interna och externa kurser och utbildningar.

Medarbetare som är intresserade av att arbeta som ledare kan söka till Skåne nordosts ledarskapsprogram ”Framtidens ledare”.

Sidan uppdaterad: 2017-05-15