På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Näringsliv & jobb / Företagens A-Ö
Lyssna

Företagens A-Ö - en guide för företagare

Företagens A - Ö är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunens olika bolag, förvaltningar, m.fl. Här kan du hitta vem som har hand om vad.

Här följer några bra tips:

Planera och ta kontakt i god tid.

Om du vet vilken avdelning du skall kontakta så använd denna Företagsguide. Är du osäker kontakta näringslivsutvecklare Paul Phillips, tfn 0479-52 83 26.

Berör ditt ärende flera avdelningar? Kontakta Paul Phillips så får du träffa de kontaktpersoner inom kommunen som berörs av ditt ärende - samtidigt!

Gäller det allmänna företags- och etableringsfrågor, kontakta Paul Phillips.

Vårt mål är nöjda företag!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

Alkohol - serveringstillstånd, Mari Lilja White, alkoholhandläggare Hässleholms kommun, tfn: 0451-26 70 99

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp, Samhällsbygnad, SBVT, vxl 010-211 97 00

Arkitekt, stadsarkitekt, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, konsult, 0451-61 560

Arkitekt, detaljplaner, Samhällsbyggnad, Mark-och exploatering, Kettil Svensson 0479- 52 83 76

Arrende/Avtal, förfrågan om mark, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Johan Persson

0479-52 81 23

Asfaltering, Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-52 81 19

Avfall, sopor, Samhällsbyggnad, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Avlopp, kommunalt, problem, Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Avlopp, kommunalt, nytt, Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Avlopp, enskilt, nytt på ”landet”, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40

B

Brandfarlig vara, bygglov, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25, Göran Nyberg 0479-52 83 60

Brandfarlig vara, tillsyn, Räddningstjänsten, Ulf Nilsson 0479-52 81 97

Brandskydd, Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten, Ulf Nilsson 0479-52 81 97

Buller, decibel, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479 528345, 0479 52 8 240

Butiksskyltar, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25, Göran Nyberg 0479-52 83 60

Bygganmälan, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25, Göran Nyberg 0479-52 83 60

Bygglov, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-528125, Göran Nyberg 0479-52 83 60

C

Cisterner, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40

D

Detaljplan, Samhällsbyggnad, Kettil Svensson 0479-52 83 76

Djurhållning, Länsstyrelsen fr.o.m. 2010-01-01

E

Elanslutning, E-on

Energirådgivning, Samhällsbyggnad, Energikontoret Skåne 072-885 4700

Etableringsfrågor, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

F

Fastighetsbildning, Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering, Johan Persson 0479-52 81 23

Fastighetsstrateg, Björn Svensson 0479-52 81 784

Fjärrvärme, Osby Fjärrvärme, Carl-Magnus Nilsson, 0479-41 99 90

Företagsskyltning, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 8 326

Företagsservice, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

G

Gator, Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Paul Holmquist 0479-52 83 95

Gator, häckar/buskar/träd i tomtgräns, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25, Göran Nyberg 0479-52 83 60

Gatubelysning, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Paul Holmquist 0479-52 83 95

H

Hälsoskydd (tillsyn), Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479 52 83 45, 0479 52 82 40

I

Industriavfall, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Industrispår, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Paul Holmquist 0479-52 83 95

Infrastruktur, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Paul Holmquist 0479-52 83 95

Inköpspolicy, Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

K

Kabelvisning, Telia och/eller e-on, www.kabelvisning.com

Kartor, Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Gunilla Persson 0479-52 83 56

Kemikalietillsyn, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-52 83 45, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40

Kommunikationer, Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering, Paul Holmquist 0479-52 83 95

Kommunal upphandling, Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

Kompetensutveckling, OsbyNova, Paul Phillips, 0479-52 83 26

Källsortering, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Köldmedia, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40

L

Lantbruk (tillsyn), Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-52 8 345

Livsmedel (tillsyn), Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Sanna Råberg 0479-52 83 54

Lokaler, kommunens fastigheter, Björn Svensson, 0479-52 81 74

Lokaler - lediga, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

M

Markarrende, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Johan Persson 0479-52 81 23

Marknadsstånd, Medborgarhusföreningen, Lars Pettersson, 0479-125 25

Markupplåtelse, evenemang, fester, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, tfn Paul Holmquist 0479-52 83 95

Miljötillsyn industrier, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40, Björn Wigårde 0479-52 83 45

Miljöfarlig verksamhet, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-52 83 45, Åsa Bjerstedt 0479-52 82 40

N

Nybyggnadskartor, Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Gunilla Persson 0479-52 83 56

Nyetablering - allmänt, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

Nyföretagande Nyföretagarcentrum, Paul Phillips, 0479-52 83 26, Peter Nilsson, 0479-152 50

Näringslivsorganisationer, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

Näringslivsrådet, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

Näringslivsutveckling, Näringslivskontoret, Paul Phillips, 0479-52 83 26

O

Ombyggnad, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25, Göran Nyberg 0479-52 83 60

Offentlig upphandling, Ekonomiavd. Daniel Oredsson, 044–775 6027

P

Planfrågor, Samhällsbyggnad, Kettil Svensson 0479-52 83 76

R

Renhållning, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Riskhantering, Samhällsbyggnad, Räddningstjänsten, Peter Dubrefjord 0479-52 81 96

Ritningar, bygglov, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Diana Karlsson 0479-52 81 16

Rivningslov, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25

S

Serveringstillstånd, Mari Lilja White, alkoholhandläggare Hässleholms kommun, 0451-26 7099

Skyltar (reklam, företag), Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Knud Nielsen 0479-52 81 25

Slam, tömning, ÖGRAB, vxl 044-790 59 80

Slam, tömning, förlängt hämtningsintervall, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-52 83 45

Snöröjning, gator, parkering, Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-52 81 19

Snöröjning gångbanor, GC-väg, Samhällsbyggnad, Drift, Tobias Stensson 0479-52 81 19

Sophämtning, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Sophämtning, ansökan om dispens, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0479-52 83 45

Speltillstånd, Kultur & Fritid, Inga-Lill Boström, 0479-52 81 75

Stadsarkitekt, konsult, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, 0451-61560

Starta Eget, Nyföretagarcentrum Osby, Paul Phillips 0479-52 83 26, Peter Nilsson 0479-15250

T

Tomtmark, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering, Johan Persson 0479-52 81 23

Torghandel, Samhällsbyggnad Mark och exploatering, Christina Karlsson 0479-52 82 72.

U

Underhåll - gator, Samhällsbyggnad Mark och exploatering, 0479-52 83 95

Upphandling, Ekonomiavdelningen, Daniel Oredsson, 044-775 6027

Utbildning, OsbyNova, Paul Phillips, 0479-52 83 26

Utsläpp, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg, Björn Wigårde 0479-52 83 45, Åsa Bjerstedt 0479- 52 82 40

V

Vatten, anslutningsavgift, Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Vatten, kommunalt, Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 9700

Vattenkvalitet, enskilt, ex. brunn, Samhällsbyggnad Miljö-och byggenheten, Sanna Råberg 0479-52 83 54

Vattenverk, Samhällsbyggnad, SBVT vxl 010-211 97 00

Värmeanslutning, Osby Fjärrvärme, Carl-Magnus Nilsson 0479-41 99 90

Värmepumpar, Samhällsbyggnad Miljö och Bygg Björn Wigårde 0479-52 83 45

Å

Återvinningscentraler, ÖGRAB, vxl 044-790 5980

Ö

Översiktsplan, Samhällsbyggnad Karin Larsson 0479-52 83 25

Sidan uppdaterad: 2017-02-20