På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Näringsliv & jobb / Folkölsförsäljning
Lyssna

Folkölsförsäljning

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får man inte börja sälja folköl förrän man har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna kontrollera att lagen följs, göra tillsynsbesök på försäljningsstället och informera om reglerna kring försäljning av folköl. Man måste även anmäla till kommunen om man slutar sälja eller servera folköl.

För att få sälja folköl, krävs att butiken har ett varierat utbud av matvaror. För att få servera folköl, krävs att det samtidigt serveras mat. Vidare krävs att försäljningsstället ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i.

Egenkontroll

Det ställs krav på att säljaren utövar egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har tillräckliga kunskaper om folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.

Gränsen för anmälan går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver en annan typ av tillstånd.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter över reglerna om försäljning av folköl. Det betyder att båda myndigheterna utövar tillsyn och kontrollerar att försäljningen inte bryter mot alkohollagens regler. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i stället främst att arbeta förebyggande. För kommunen handlar det om att kontrollera verksamheten och använda administrativa sanktioner för att se till att reglerna om försäljning följs, men också om att informera och ge stöd. För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift.

När kommunens och Polisens tjänstemän gör tillsynsbesök har de rätt att få tillträde till försäljningsstället med tillhörande lokaler. De har även rätt att få de upplysningar, handlingar och liknande som behövs i tillsynsarbetet.   Det finns också andra tillsynsmyndigheter som kontrollerar att alkohollagens regler följs; Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet och Folkhälsomyndigheten har nationell tillsyn.

Blankett för anmälan om folkölsförsäljning finns till höger på denna sida. Till anmälan ska bifogas:

  • Kopia på kommunens registrering av aktuell livsmedelsanläggning.
  • Kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram.

Mer information om folkölsförsäljning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterad: 2017-10-15