På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Osby kommuns förvaltningar

Osby kommun

Postadress: 283 80 Osby

Besöksadress: Västra Storgatan 35

Telefon: 0479-52 80 00

E-post: kommun@osby.se

Öppettider: Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-15.00.

FELANMÄLAN

Under kontorstid:

  • Vid fel på fjärrvärme, gata, gång- och cykelväg, kommunens fastigheter, fritidsanläggningar, lekplatser eller annan kommunal anläggning ring kommunens växel 0479-52 80 00.
  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0479-52 84 20.
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten m.m. ring Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) på telefon 010-21 97 00 eller skicka e-post till  felanmalan@sbvt.se. 

Efter kontorstid (akuta ärenden):

  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0200-22 52 00 (Safepartner).
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten m.m. ring 010-211 97 90 (Securitas)
  • Socialjour, ring 044-775 78 78
  • El-Tele  --  Eon 020-22 24 24,  Telia 90 200, från utlandet +46-771-99 02 00

Vid övriga akuta ärenden, ring Kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) 070-931 80 06, som förmedlar ditt ärende.

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara kontakta 112

Räddningstjänsten

Postadress: Räddningstjänsten, 283 80 Osby

Besöksadress: Norra Infartsgatan 23

Telefon: 0479-52 81 98

Fax: 0479-52 83 58

E-post: rt@osby.se

KONTAKTUPPGIFTER FÖRVALTNINGEN

Kommunledningskontor

Tillförordnad kommunchef Pia Lindvall Bengtsson 0479-52 81 61 eller 0709-31 81 61
pia.lindvall@osby.se

Kommunsekreterare Kerstin Ernerskog 0479-52 81 31
kerstin.ernerskog@osby.se

Vik kommunsekreterare Göran Byrsell 0479-52 81 31
goran.byrsell@osby.se

Kommunikatör Andreas Narvå 0479-52 82 05 eller 0709-31 82 05
andreas.narva@osby.se

Personalchef Christina Mårtensson 0479-52 82 13
christina.martensson@osby.se

Vård och Omsorg

Verksamhetsområdeschef Helena Ståhl 0479-52 84 08 eller 0709-31 84 08   helena.stahl@osby.se

 

Barn och skola

Enhetschef Mia Johansson 0479-52 83 83
mia.johansson@osby.se

Kultur och fritid

Enhetsschef Arne Grau Amnér 0479-52 82 94 eller 0709-31 82 94
arne.grauamner@osby.se

Utbildning och arbete

Enhetschef Roger Johansson 0479-52 82 34 eller 070-931 82 34
roger.johansson@osby.se

Samhällsbyggnad 

Verksamhetsområdeschef  - Anna Lyhagen börjar den 1 februari 2015
anna.lyhagen@osby.se

KOMMUNENS OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Kommunledningskontor

Barn och omsorg

Biblioteken

Driftsenheten - sida kommer

Kultur och fritid

Mark och plan

Miljö

Bygga

Räddningstjänsten

Näringsliv - Osby Näringsliv

Turism - Osby Turism 

E-postadresser till anställda inom kommunen

E-postadresser till anställda inom kommunen är uppbyggda enligt principen å och ä ersätts av a och ö av o:

fornamn.efternamn@osby.se

Undantag kan dock förekomma.

Sidan uppdaterad: 2015-01-22

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig. För att vi ska kunna svara på eventuella frågor i din kommentar, är det mycket viktigt att du fyller i din e-postadress nedan.