På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kontakta oss
Lyssna

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Osby kommuns förvaltningar

Osby kommun

Postadress: 283 80 Osby

Besöksadress: Briogatan 1

Telefon: 0479-52 80 00

E-post: kommun@osby.se

Öppettider: Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-15.00.

Felanmälan

Under kontorstid:

  • Vid fel på fjärrvärme, gata, gång- och cykelväg, kommunens fastigheter, fritidsanläggningar, lekplatser eller annan kommunal anläggning ring kommunens växel 0479-52 80 00.
  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0479-52 84 20.
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten m.m. ring Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) på telefon 010-211 97 80 (kundtjänst) 010-211 97 00 (vx) eller skicka e-post till  felanmalan@sbvt.se. 

Efter kontorstid (akuta ärenden):

  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring 0200-22 52 00 (Safepartner).
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten m.m. ring 010-211 97 90
  • Socialjour, ring 044-775 78 78
  • El:  Eon 0771-22 24 24
  • Tele:  Telia 90 200, från utlandet: +46-771-99 02 00

Vid övriga akuta ärenden

Kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) 070-931 80 06, som förmedlar ditt ärende.

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara kontakta 112

Räddningstjänsten

Postadress: Räddningstjänsten, 283 80 Osby

Besöksadress: Norra Infartsgatan 23

Telefon: 0479-52 81 98

Fax: 0479-52 83 58

E-post: raddningstjansten@osby.se

Kommunens förvaltningar

Kommunledningsförvaltning

kommunchef
Petra Gummeson
Telefon: 0479-52 82 47
petra.gummesson@osby.se

Vård och Omsorg

Förvaltningschef
Helena Ståhl
Telefon: 0479-52 84 08
helena.stahl@osby.se

Barn och skola

Förvaltningschef
Mia Johansson
Telefon: 0479-52 83 83
mia.johansson@osby.se

Utbildning och arbete

Förvaltningschef 
Roger Johansson
Telefon: 0479-52 82 34
roger.johansson@osby.se

Samhällsbyggnad 

Förvaltningschef
Mathias Karlsson
Telefon: 0479-52 81 21
0709-318 121
mathias.karlsson@osby.se

Serviceförvaltningen

Förvaltningschef
Benny Nilsson
0479-52 81 66
benny.nilsson@osby.se

E-postadresser till anställda inom kommunen

E-postadresser till anställda inom kommunen är uppbyggda enligt principen å och ä ersätts av a och ö av o:

fornamn.efternamn@osby.se

Undantag kan dock förekomma.

Sidan uppdaterad: 2018-02-05